Biografie / Biography

Ondřej Belfín

Narodil jsem se v roce 1997 v Olomouci. O přírodu se zajímám od svých 10 let. Nejvíce ze všeho mě zaujali ptáci – těm se nyní věnuji nejvíce. Ze začátku jsem krásy přírody poznával sám,  jako samouk, ale pak mě mamka přihlásila do kroužku mladých ochránců přírody. To mi moc pomohlo, protože tam jsem potkal spoustu lidí se stejným zájmem a načerpal mnoho nových znalostí o všem živém i neživém v přírodě. Od roku 2009 jsem členem ČSO (České společnosti ornitologické), zúčastňuji se různých akcí pořádaných ČSO, pomáhám s monitoringem, s propagací a vypomáhám na některých kroužkovacích akcí.

Při mapování vrabců (Velké Losiny - CZ) / When mapping sparrows (Losiny - CZ)

S fotografování jsem začal teprve nedávno, když jsem dostal k vánocům mobil Sony Ericsson K800i. Byl to sice jen mobil, ale 3Mpix a na mobil dobrá  optika, z něho udělaly můj první foťák. Za rok jsme si jako rodina koupili fotoaparát  SONY model DSC-HX1. Fotoaparát jsme před koupí vybírali dlouho, porovnávali s řadou „konkurentů“ a teď vím, že jsme zvolili správně - fotoaparát fotí skvěle! Navíc po půl roce jsme dokoupili telekonvertor. Zoom se tak zvětšil z 20 na 34, což už na ptáky bohatě stačí. I s telekonvertorem je jeho největší výhodou  malá váha a dá se tedy s trochou cviku poměrně snadno udržet v ruce. Do budoucna bych si přesto chtěl pořídit zrcadlovku. Fotím tzv. "na šoulačku",  focení z krytu jsem zatím nezkoušel a nevím, jestli bych měl na to trpělivost.

Samozřejmě bych chtěl však poděkovat své rodině a hlavně rodičům, protože bez jejich podpory a tolerance by to nešlo.

Od roku 2010 mám na starost stránky www.o-ptaci.webnode.cz

Při fotografování strnada obecného (Postřekovské rybníky - CZ) /

When photographing Yellow Hammer (Postřekov’s ponds - CZ)

Biography

Ondrej Belfín

I was born in 1997 in Olomouc. I am interested in nature from my 10 years. Especially birds have caught my attention – I am now the most devoted to them.

From the beginning I was observing the beauty of nature by myself, as an autodidact but then my mother signed me up to the group of young environmentalists. It helped me a lot because there I met a lot of people with the same interest and drew a lot of new knowledge about everything animate and inanimate in the nature.

Since 2009 I am a member of the CSO (Czech Society for Ornithology).  I am participating in various events organized by the CSO. I also help with the birds’ monitoring, I assist at some ringing and with promotion of nature protection in general.

I started with photographing recently, when I got as a Christmas present mobile phone Sony Ericsson K800i. Although it was only mobile, it had 3Mpix and very good optics and I used it as my first camera.

My family bought the camera Sony DSC-HX1 later. We were comparing and analyzing several competitive cameras for a long time before buying and now I know that we have chosen the right one – the camera makes a great photos!

Moreover, after half a year we also bought a teleconvertor. Thanks to it Zoom increased from 20 to 34, which is sufficient for photographing the birds. Even with teleconvertor the biggest advantage of the camera is its light weight and a man can with a little practice keep it in hand very easily.

Nevertheless, I would like to buy SLR in the future. I take pictures "by walking". I've not tried yet photographing from the shelter and I do not know if I am patient enough for it.

But of course I would like to thank my family and especially parents, because without their support and tolerance it would not be possible.

Since 2010 I am in charge of the website www.o-ptaci.webnode.cz