Používaná technika / Used technique

09.08.2012 17:00

Dnes byly doplněno pár informací o technice, kterou používám. Bylo opět přidáno několik fotografií včetně popisků do všech kategorií. 

Some information about the technigue that I use was added today. Several new phohots including labels have been added too.