Novinky / News

Nové fotografie / New photos

20.07.2012 19:12
Ve fotogalerii přibylo ve všech kategoriích několik dalších fotografií a doplněny byly také poslední informace o autorovi.   Other new photos were added into all categories in the photo-gallery and latest information about the author was also completed.

Popisky / Labels

19.07.2012 08:44
Bylo přidáno několik nových fotografií a u většiny fotografií byly doplněny názvy živočichů. Brzo budou doplněna i místa, kde fotografie vznikly.   Other new photos were added. Names of animal have been added to all photos. Soon the places where the photos were taken will be added too.

Fotografie měsíce / Photo of the month

02.08.2012 21:41
V rozbalovacím menu ve fotogalerii je nově přidána položka fotografie měsíce, ve které bude každý měsíc vybrána nejpěknější a nezajímavější fotografie měsíce.   There is a item “Photo of the month” in the Photo-gallery drop-down menu. Here the best and the most interesting photo of...

Nové fotografie / New photos

18.07.2012 11:48
Do kategorie fauna bylo přidáno mnoho nových fotografií a u všech fotek byly přidány popisky.   Many new photos in the category of fauna have been added as well as the labels.

Autor / Author

18.07.2012 08:06
Nově byly přidány informace o autorovi.   Newly information about the author has been added.

Anketa / Poll

18.07.2012 06:56
Přidány další nové fotografie a anketa na úvodní stránku.   Other new photos have been added. Poll for website visitors has been launched on the home page.

Spuštění webových stránek / Website launch

16.07.2012 15:30
S přibývajícím časem se budu snažit postupně nahrávat další fotografie do fotogalerie a budu vám vás informovat o všech novinkách na webu. With increasing time, I will gradually try to upload more photos into the gallery and I will inform you about news on the web.  
<< 1 | 2